Content1 | col3

KS/SHA

Med mange oppdrag for det offentlige byggemarkedet, er det en selvfølge at SHA-arbeidet har full fokus. Ikke bare hos egne ansatte, men vi setter like strenge krav til våre samarbeidspartnere som til oss selv også på dette området.

Vi jobber alltid etter en null-skade-visjon både på personell, materiell og det ytre miljøet. Vi har derfor meldeskjema for uønsket hendelser, som benyttes for sikker statistikk føring. Melde skjemaene blir nøye evaluert, for å treffe nødvendige tiltak

KS/SHA (Kvalitetssikring og sikkerhet, helse og arbeidmiljø) hos ATE er aktive rutiner som skal tas i bruk fra dag 1 på alle prosjekter. Byggherre skal ha full tilgang til systemet til enhver tid. 

 

Vi er også en miljøfyrtårnbedrift med gode rutiner for miljøstyring.

Redegjørelse for ATE AS sitt kvalitets-og miljøstyringssystem.pdf

 

Miljøfyrtårnsertifikat.pdf

 


Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital