Content1 | col2

Tjenester

Våre tjenester sikter seg i hovedsak mot general- og hovedentrepriser på det offentlige markedet, men vi regner også på anbud for seriøse private aktører.

Vi sørger for å skreddersy faglige team til de ulike prosjektene, og går aldri på akkord med kvaliteten i det arbeidet som leveres.

Vi bidrar også gledelig med innspill overfor våre oppdragsgivere om de valgte byggtekniske løsningene i prosjektet ikke er optimale. På den måten framstår vi som en aktiv partner og lønnsom rådgiver for våre samarbeidspartnere.
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital