Content1 | col2

Kristian Ottosens Hus -UIO

Generalentreprisen omhandler:

- Rehabilitering/klimaprosjekt av ca 2000 kvm av bygning fra tidlig 60-tallet, underlagt Riksantikvaren.
- Norges største fastlegekontor med tannleger, leger og psykologer.
- Ny yttervegg utført i henhold til retningslinjer fra Riksantikvaren.
- «Tak over tak» hele bygget med målene, bredde = 45lm x lengde = 50lm.
- Eksisterende teakvinduer er rehabilitert.
- Nytt kompakt tak lagt med ny tekking og gjenbruk av elvegrus.
- Nytt teknisk rom oppbygget i eksiterende atrium.
- 2 stk store overlys av glass og aluminium på ca 110 m2 hver.
- Nye toaletter, garderober og kontorer.
- Teknisk rom med varmeanlegg og 4 stk ventilasjonsaggregater.
- Levering av komplette elektro- og VVS anlegg.
- Komplett SD-anlegg, klargjort for UIOs toppsystem.
- Arbeidene er utført med bygg i drift
- Arbeidene er utført inne på område til Universitetet i Oslo med titusenvis av ansatte og studenter i umiddelbar nærhet.Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital