Content1 | col2

Gymbygningen, Kampen skole

Generalentreprisen omhandler:

• Innvendig rivning av eksisterende gulv på grunn, for etablering av universell utforming.
• Nytt teknisk tilbygg oppført i betong og trekonstruksjon.
• Stempling av betongdekke med riving av høye eksisterende betongvegger rundt.
• Nye tak bunntekket med zink og takstein.
• Total renovering av gymsal, samt dusj - og garderobeanlegg og tekniske rom.
• Nye gulvoverflater, herunder kombielastisk sportsgulv.
• Total renovering av VVS anlegg inkl. varmeanlegg og vannbåren varme.
• Nytt elektrisk anlegg inkl KNX.
• 2 stk nye ventilasjonsaggregat.
• Nytt SD anlegg som er koblet opp mot UBF sitt toppsystem.

• Arbeidene ble utført med skole i drift.

 

 


Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital