Content1 | col2

Risør Kulturhus

Generalentreprisen omhandler:

•Nybygg og rehabilitering av 2800 kvm.
•I tillegg har vi opparbeidet helt nytt uteområde med tilhørende betongarbeider.
•Stempling av betongdekke med riving av høye eksisterende betongvegger rundt.
•Omfattende betongarbeider med stor bærende betongdrager og veggskive for bæring av eksisterende betongdekke.
•Nytt tilbygg bibliotek bygget i bærende limtrekonstruksjon
•Generell ombygging av kontorer mm
•Totalrenovering av VVS anlegg inkl. fjernvarmeanlegg/brønnboring
•Montert 3 stk nye ventilasjonsanlegg inkl. oppkobling til SD-anlegg
•Totalrenovering av hele det elektriske anlegget inkl. ny hovedtavle
•Arbeidene ble utført med bygg i drift

    
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital