Content1 | col2

Siritun Barnehage

Hovedentreprisen omhandler:

 

• Nytt tilbygg på 300 kvm med bindingsverk av tre.
• Grunnarbeider inkl. støping av plate på mark.
• Omfattende utomhusarbeider med opparbeidelse av støttemurer mm.

• Boring av energibrønner.
• Bærende stålkonstruksjon med betongdekke for bæring av ventilasjonsanlegg/VVS varmeanlegg.
• Rehabilitering av eksisterende bygg.
• Arbeidene utført etter TEK-10 krav.
• Arbeidene ble utført med barnehagen i drift.


Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital