Content1 | col2

Om oss

ATE AS ble etablert 27. mars 2012, og holder til i Dokkvegen 8, 3920 Porsgrunn.

 

Vår bedrift er en nisjebedrift som i hovedsak utfører oppdrag for offentlig sektor og da hoved- og generalentrepriser. ATE AS er videre en bedrift som er prosjektorientert og ikke omsetningsorientert som igjen medfører at vi har god kontroll på prosjektene våre. Dette genererer igjen god fremdrift, kvalitet og økonomi i prosjektene. Våre strenge kvalitetsrutiner i alle ledd sikrer at leveransene er i henhold til inngåtte kontrakter.

 

ATE AS er en bygningsentreprenør med ingeniører og fagpersonell med lang og tung erfaring fra byggebransjen. Vår organisasjon har meget god kompetanse/erfaring innenfor byggeledelse og prosjektadministrasjon, tverrfaglig innsikt og spisskompetanse innen de ulike fagområder. Vi er meget godt kjent med kontraktsformen NS 8405 og beskrivelsen NS 3420.

 

ATE AS er en godkjent lærebedrift.

 

Markedsområdet vårt er definert til østlandsområde fra Akershus i nord til Agder i sør. Virksomheten driver også med tomteutvikling.

ATE AS innehar sentralgodkjenning for: Utførelse av Arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2, utførelse av Murerarbeid i tiltaksklasse 2, utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2, utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 og utførelse av Riving og miljøsanering tiltaksklasse 2.

 

Sentralgodkjenning ATE AS.pdf

 

Godkjent lærebedrift.pdf

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital